Borttagande av personuppgifter

Borttagning ur register.

  • Du kan enkelt radera dig själv från nyhetsbrev,  längst ned i vart utskick står ”Avsluta nyhetsbrev”, klicka och du är avregistrerad.
  • Vill du radera dig själv från våra hemsidor, logga in på dina profil och annullera ditt konto.
  • Vill du radera dig från vår e-handel, logga in på din profil och annullera ditt konto.
  • Från våra övriga utskick och prenumeration, se nedan

I vissa fall måste vi behålla dina uppgifter enligt lagar och avtal, bland annat 7 år för bokföringslagen. Du bör även reklamspärra dig hos Transportstyrelsen samt eventuellt andra adresskällor som vi använder för kampanjer.

Genom rätten att bli borttagen har du möjlighet att begära att du blir borttagen ur våra register. Ange dina person-  och kontaktuppgifter så vi enkelt kan hjälpa dig att ta bort dig ur våra register.

Din ansökan ska vara undertecknad, så du kan inte skicka den via e-post. Glöm inte att ange vilken titel som du vill bli borttagen från.

Handläggningstid 1 månad efter mottagen ansökan, är informationen som vi får av dig ofullständigt eller otydligt ifyllt kan det ta längre tid för att kunna fullgöra uppdraget.

Det åligger den personuppgiftsansvarige att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

En ansökan om borttagning ska du göra skriftligen till OK Förlaget AB på adress:

OK Förlaget AB

Att: Ta bort

Box 23800

104 35 Stockholm