Personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter

OK Förlaget AB, inkluderat dotterbolaget Anfor Kommunikation AB ger ut och producerar tidningar, digitala tjänster/produkter, böcker och arrangerar event, samt försäljning av produkter.

För dig som prenumerar på våra tidningar, nyhetsbrev eller besöker våra webbplatser.

Ditt besök på denna webbplats och samtliga webbplatser som ägs av OK Förlaget AB regleras av nedanstående villkor. Genom att använda tjänsterna och/eller produkterna på våra webbplatser godkänner du dessa villkor och förbinder dig att följa dem. Övriga kanaler I samband med att en användare lämnar personuppgifter, exempelvis vid avtal, deltagande vid tävlingar och aktiviteter, köp av prenumeration eller köp av en produkt/tjänst kommer OK Förlaget AB använda dina uppgifter vid fakturering, information, leverans av produkter, marknadsföring, uppfyllande av avtal samt som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna ligger till grund för att OK Förlaget AB ska kunna fullfölja åtagande och avtal, anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. OK Förlaget AB:s kunder och användare kan få marknadsföring via post, telefon, e-post, sms eller andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. OK Förlaget AB behandlar och lagrar namn och adressuppgifter med hjälp av modern informationsteknik. Kunduppgifterna lagras upp till 24 månader efter avslutad relation. OK Förlaget AB följer de lagar och regler som tillämpas för att skydda privatpersoners integritet genom Dataskyddsförordningen (GDPR), en lag i alla EU/EES medlemsländer. För att ingå avtal om OK Förlaget AB:s tjänster och produkter måste du vara minst 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras med tiden, du bör därför läsa igenom dessa med jämna mellanrum.

Borttagande av personuppgifter

Alla användare och kunder har rätt att utan kostnad återkalla sitt godkännande och begära rättelse eller radering av felaktiga uppgifter. Kunder har rätt att begära ut vilken information OK Förlaget AB har lagrat om dig, information om hur du går tillväga hittar du på: https://www.okforlaget.se/utdrag. Godkännandet är giltigt till dess att användaren själv säger upp det. Godkännandet upphör inte om tjänsten inte används och är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Information som vi delar

OK Förlaget AB delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför OK Förlaget AB utom i följande situationer:
Med ditt godkännande: Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför OK Förlaget AB om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva godkännande för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.
För extern behandling: Vi vidarebefordrar personuppgifter till närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som för vår räkning fått uppdraget att behandla informationen enligt våra anvisningar, denna sekretesspolicy samt alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.
Av juridiska skäl: Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför OK Förlaget AB om det finns anledning att tro att detta är nödvändigt för att:
* Tillmötesgå lagar, regler, juridiska processer eller tvingande begäran av myndighet.

* Garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem.

* Upptäcka, förhindra eller på annat sätt åtgärda bedrägerier, säkerhets- eller tekniska problem.

* Skydda OK Förlaget AB:s rättigheter, egendom och säkerhet samt OK Förlaget AB:s användare enligt vad som krävs eller         tillåts enligt lag.

Användargenererat innehåll och nätetikett

Med användargenererat innehåll avses allt sådant som webbplatsens besökare skapar och laddar upp till webbplatsen, d.v.s. allt innehåll som ej är skapat av OK Förlaget AB. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll. När du använder funktioner på OK Förlaget AB:s webbplatser där användargenererat innehåll kan skapas, medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på OK Förlaget AB:s webbplatser. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet. Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:
Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.
Kränkande uppgifter som förtal, förolämpning, hot och personliga påhopp.
Uppmaning till brottslig handling.
Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.
Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.
Spridning av datavirus eller massutskick, så kallat spam.
Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.
Är du som användare av OK Förlaget AB:s webbplatser det minsta tveksam kring innebörden av ovanstående, avstå då från att bidra med innehåll. OK Förlaget AB har rätt, men inte skyldighet, att helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider mot dessa villkor. Om missbruk ändå sker äger OK Förlaget AB rätt att vidta åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Detta kan innebära avstängning eller begränsningar för dig som är användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder vidtas, vilket OK Förlaget AB om så är möjligt meddelar.

Information om cookies

Vad är cookies?

Cookies är en liten fil som sparas ner på din dator när du går in på en webbplats. Cookien består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån.

Vilka sorters cookies finns det?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och används till exempel för att tala om för dig som besökare vad som är nytt på sidan sen du senast besökte den. När utgångsdatumet passerats raderas cookien automatiskt när du återkommer till den webbplats som skapade den. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och lagras temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Man skiljer på förstapartscookies och tredjepartscookies. En förstapartscookie sätts av innehavaren av webbplatsen medan en tredjepartscookie sätts av en annan webbplats, exempelvis mätsystem eller annonsvisningssystem.

Kan jag säga nej till cookies?

Du kan stänga av cookies via säkerhetsinställningarna i din webbläsare

Hur gör jag för att ta bort mina cookies?

Cookies sparas som enkla textfiler och går att kasta.

Hur används cookies på OK Förlagets digitala tjänster?

På OK Förlagets digitala tjänster används cookies för att förbättra användarupplevelsen. Cookies identifierar webbläsare som unika men webbläsarna förblir hela tiden anonyma. Det hjälper oss att registrera antalet besök på sidan samt ger oss statistik och information om hur många webbläsare som besöker sidan samt hur de rör sig på sidan. Dessutom används s.k. sessionscookies som är till för att komma ihåg de inställningar som du som användare har gjort och för att kunna matcha annonsering mot besökare och därmed erbjuda ett mer relevant annonsutbud.

Vad händer om jag säger nej till cookies?

Om du säger nej till cookies så kan användarupplevelsen av våra webbplatser försämras och alla funktionaliteter kan inte upprätthållas på samma sätt som om webbplatsen fick sätta cookies.

Hur kan jag veta vilka cookies jag har på min dator?

Webbläsare sparar i normala fall alla cookies i en särskild katalog på datorns hårddisk. Genom att öppna katalogen kan du se vilka cookies som lagrats på din dator.

Vad säger lagen om cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och hur de används. Läs mer om detta på Post- och telestyrelsens webbplats.

Hur kan jag ta reda på vilka cookies som har sparats på min hårddisk?

Hur du ser vilka cookies som sparats skiljer sig beroende på vilken webbläsare du använder.

Hur kan jag hindra att cookies lagras på min dator?

I de flesta webbläsare kan du välja att blockera användningen av cookies. Du kan också välja att ställa in i din webbläsare så att du får möjlighet att välja om du på förhand vill tillåta varje ny cookie som en webbplats skickar till din dator. På så sätt kan du för varje cookie välja om det får lagras eller inte.

Hur gör jag för att ta bort cookies som redan har sparats på min hårddisk?

Tänk på att du behöver göra inställningar för varje webbläsare du använder. På sajten Mina Cookies finns en sammanställning över hur du hanterar cookies.

Utskick via Facebook Messenger

När du anmält dig till att få utskick från oss via Facebook Messenger, så kan vi kombinera data från din Facebook Profil, cookies samt eventuell annan 3:e parts data. Denna data används för att skicka dig utskick som är relevanta för dig.